Gespecialiseerd in arbeid en ontslag, echtscheidingen en mediation, huur en koop onroerend goed, geldvorderingen
Gespecialiseerd in arbeid en ontslag,
huur en koop onroerend goed
Ons kantoor
De opdracht en het tarief
Raadhuis Advocatuur streeft er naar goed juridisch advies te geven. Vandaar de keuze voor specialisatie. Maar kwaliteit betekent ook: aandacht en betrokkenheid. Korte lijnen en snelle respons. Ook daarin onderscheidt het kantoor zich. Het kantoor staat grotere en kleinere ondernemingen en (zorg-) instellingen bij en uiteraard particulieren (ook op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp). 
Wanneer het nodig is, wordt overleg gevoerd met andere advocaten of adviseurs, of wordt een andere advocaat ingeschakeld. Uw belang staat immers voorop.

Wanneer  het kantoor voor u werkzaam is, geschiedt dat op basis van een overeenkomst van opdracht. De opdracht wordt schriftelijk aan u bevestigd. De naam Raadhuis Advocatuur (u kunt ook de oude naam Raadhuis Advocaten nog tegenkomen) is de handelsnaam van de besloten vennootschap J.W. Koekebakker BV. U gaat de overeenkomst alleen aan met de praktijkvennootschap van mr J.W. Koekebakker.
• Uurtarief

Voor de werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd. De hoogte van dit tarief is onder meer afhankelijk van het belang van de zaak, spoedeisendheid of bijzondere risico's. In het eerste gesprek worden hierover afspraken met u gemaakt, welke worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.